op recept.nl
Boksen

Contact

Postadres                                    Contactpersoon

Wolvenveen 13                               Johann Talens
9407 HK Assen                                info@mentalprogress.nl
06 15 95 93 17

Bezoekadres

Locatie Assen                                        Locatie Stadskanaal (alleen Parkinsonboksen)
Industrieweg 5                                        Ghandiplein 3
9402 NP Assen                                      9501 DB Stadskanaal