op recept.nl

Parkinson boxing

Boksen tegen Parkinson is non-contact boksen. Boksen als middel en niet als doel.
Met Parkinson boksen verbeteren mensen met de ziekte van Parkinson de kwaliteit van het leven door het opbouwen van 
snelheid, flexibiliteit en kracht. Het verminderd de symptomen.

De trainingen zorgen voor prikkels in de hersenen.
Deze prikkeling zorgt voor een positief effect van de hersenen. Bij parkinson nemen de functies af en door heel veel de mensen na te laten denken en te prikkelen met oefeningen worden de taken overgenomen door andere hersencellen.